Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

2638 77e3 390

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viabepositive bepositive
Reposted fromtjeden tjeden viabepositive bepositive
5147 351f 390
Reposted fromxempx xempx viapurplecornflowers purplecornflowers
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viadotknij dotknij

July 14 2017

9182 fda6 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasectum-sempra sectum-sempra
1896 3209 390
1659 a1f6 390
Reposted fromzciach zciach viasectum-sempra sectum-sempra
6938 590a 390
Reposted frompikpoczyca pikpoczyca viawiksz wiksz

July 13 2017

2061 7877 390
Reposted fromkimik kimik
Reposted frombesen besen viainsanedreamer insanedreamer

July 08 2017

6272 a1db 390

yamada-h:

もじゃ

Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viahormeza hormeza
2823 e9fc 390
Reposted fromNanutka Nanutka viahormeza hormeza
5869 83e7 390
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
8931 bdfb 390
Reposted fromhighhopes highhopes viadotknij dotknij
9758 05a0 390
Reposted fromels els viashitsuri shitsuri
0142 465f 390
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl